Data-visualisatie & infographics

 • Welke data werd sedert deze morgen over jezelf geregistreerd?
 • Waar wordt die informatie bewaard? Hoe wordt die bewaard? Om hoeveel informatie gaat het?
 • Wie is er eigenaar van de informatie? Heb je toegang tot die informatie? Kan je die informatie zelf veranderen?
 • Wordt die informatie ergens gevisualiseerd? Op welke manier? Maakt die visualisatie iets duidelijk?
 • Hoe zou je die informatie zelf visualiseren?

Waarom dit opleidingsonderdeel?

https://vimeo.com/96806081

Big Bang Data

Big Bang Data

Vanwaar 'big bang'?

 • start van nieuw tijdperk
 • explosie data

Algemene context

 • data explosie
 • evolutie: industriële -> informatiesamenleving
 • de informatiewerker
 • technologie

Hoeveel informatie?

Maateenheid voor informatie

 • Tijd: uren, minuten, jaren, ...
 • Afstand: meter, kilometer, ...
 • Informatie: ?
 • bit: ja/nee, 0/1
 • 1 byte = 8 bits
 • 1 kilobyte (tekst)
 • 1 megabyte (foto, geluid)
 • 1 gigabyte (film)

1 terabyte = 1000 gigabytes 1 petabyte = 1000 terabytes

1 exabyte = 1000 petabytes

2003

totaal: 5 exabyte

 

Nu

elke 2 dagen: 5 exabyte extra

Oorzaken van data explosie?

 1. mensen produceren meer data: email, foto's, ...
 2. automatische metingen door machines: websites, auto's, SETI, ...
 3. opslag is goedkoop
 4. registreren is goedkoop: overal sensoren

Trends

 1. nieuw beroep: data sciencist
 2. 'data is the new oil'
 3. big data

Google Flu Trends

Data-explosie: positief of negatief?

Voordelen

 • betere beslissingen
 • efficiënter

Donkere kant

 • informatie overload
 • informatie verslaving (interface design: infinite scroll)
 • surveillance (PRISM), minder privacy
 • energieverslindend

Populariteit?

 1. tools
 2. toegang tot data
 3. explosie hoeveelheid data

Data ≠ informatie

Data

 • 76, 45, 23, ...
 • Ruwe gegevens
 • Zonder interpretatie
 • Op zich niet erg nuttig

Informatie

 • = data + context
 • Kan je gebruiken om beslissingen te nemen

Probleem bij data explosie

Veel data, weinig informatie

Data-visualisatie & infographics = tools

 • data analyseren en interpreteren
 • data omzetten in bruikbare informatie

Waarom zijn visualisaties zo'n efficiënte manier van communiceren?

I understand it = I see it

 • visualisatie = data kenmerken omzetten in visuele kenmerken
 • kleur, grootte, vorm, ...
 • Instinctief (vgl met leren lezen)
 • Cognitieve psychologie

Gestalt principes

Voorbeeld: Anscombe's quartet

Voorbeeld: werkloosheidscijfers

Ontwerpen van data-visualisatie & infografiek

2 vragen als leidraad

 1. Voor wie?
 2. Waarom?

Voorbeeld: overheidsschuld van G20

Bron: Knack

Data-visualisatie & infografiek

Is er een verschil?

Infografiek

Nadruk op uitleggen & presenteren van informatieVoorbeeld: A Replacement Bridge Rises on the Bay (New York Times)

Data-visualisatie

Nadruk op exploratie van data; gebruiker zoekt zelf naar patronenVoorbeeld: L.A. street quality grades (Los Angeles Times)

Data-visualisatie & infografiek

Geen strikt onderscheid

Combinaties zijn mogelijk