Data-visualisatie & infographics

Les 2: grafieken

Slides vind je hier

http://rekalldesign.com/dvi/slides/grafieken

Vorige keer ...

Infografiek en data-visualisatie

Waarom?

Data explosie

Probleem?

Data ≠ informatie

Informatie =
data + context

Voorbeeld

Graanprijzen 16-19e eeuw

William Playfair, 1822

Data

Graanprijzen


Context

Wie was er aan de macht?
Gemiddeld loon?

Showing at One View the Price of the Quarter of Wheat, and Wages of Labour by the Week, from 1565 to 1821 (William Playfair, 1822)

Het onzichtbare zichtbaar maken

Bron: Wikipedia, Anscombe's quartet

Patronen & trends?

Speciale gevallen?


Visualiseren!

Bron: Wikipedia, Anscombe's quartet

Technologie

Data-visualisatie & infographics

technologie

Technologie is een hulpmiddel

Geen must

Voorbeelden

De klassiekers

Commercial and Political Atlas

William Playfair, 1786

Recenter voorbeeld

Literary Organism

Stefanie Posavec

Website Literary Organism

Visualisatie roman

Data manueel verzameld

Zonder computer

Kleur geeft aan
wat thema is

Vb: reizen, werken, relaties, ...

Hoe visualiseer je
een boek?

Hier: focus
op structuur

 1. Delen
 2. Hoofdstukken
 3. Paragrafen
 4. Zinnen
 5. Woorden

Visualisatie 'met de hand' gemaakt

Programma voor vandaag

 1. Gegevens visueel uitdrukken (oefening 1)
 2. Het visualisatieproces (oefening 2)

Oefening 1

Vragen? Feedback?

Inspiratie

http://blog.visual.ly/45-ways-to-communicate-two-quantities/

Essentie?

Visueel encoderen
van kwantiteiten

Encoderen

Kwantitatieve → visuele eigenschap

Kwantitatieve eigenschappen?

Kwantitatieve eigenschappen?

 • percentage werklozen
 • afstand in kilometer
 • ...

Visuele eigenschappen?

Visuele eigenschappen?

 • kleur & textuur
 • positie
 • hoek
 • lengte of breedte
 • oppervlakte
 • volume

Welke visuele eigenschappen hebben jullie gebruikt?

Kleur & textuur

Hoeveel oplossingen gebruiken dit?

Positie

Hoeveel?

Hoek

Lengte of breedte

Oppervlakte

Volume

Iets anders?

De ontwerper encodeert ...

Kwantitatieve → visuele eigenschap

De ontwerper encodeert ...

... en de lezer?

De lezer decodeert

Visuele voorstelling → begrip & inzicht

Visuele kenmerken -
allemaal evenwaardig?

positie • kleur • oppervlakte • ...

Test

Oplossingen uitwisselen

Wat is (sneller) duidelijk voor een ander?

Cleveland & McGill

Wetenschappelijke versie van onze test

Vraag aan testpersonen

Welke kwantiteit stelt deze grafiek voor?

Test met verschillende visuele eigenschappen


positie • kleur • oppervlakte • ...

Resultaten

Niet alle visuele kenmerken kunnen
even makkelijk exact gedecodeerd worden

Wat denken jullie?

Wat is het makkelijkst om accuraat te decoderen?


positie • kleur • oppervlakte • ...

Wetenschappelijke studie

Makkelijkst om exact
te decoderen

 1. positie
 2. lengte
 3. hoek of helling
 4. oppervlakte (2D)
 5. volume (3D)
 6. kleur

Bron: Alberto Cairo, The Functional Art

2 dimensies tegelijk
vergelijken is moeilijk

Wat is de verhouding tussen 2009 en 2007?

Bron: Alberto Cairo, The Functional Art

Is dit makkelijker?

Bron: Alberto Cairo, The Functional Art

Oppervlakte, kleur, ...

Altijd 'fout'?

Nee!

Hangt af van de functie van de grafiek

Onderzoek van Cleveland & McGill

Onderwerp: exact/accuraat decoderen

In veel gevallen
niet nodig

Grafische vorm kiezen voor data

Grafische vorm kiezen voor data

Geen 'juiste' oplossing

Grafische vorm kiezen voor data

Geen 'juiste' oplossing

Wel: aantal vuistregels

Vuistregels

Altijd afhankelijk van functie van grafiek

Functies van grafieken?

 • vergelijken
 • relaties tonen
 • verdeling/spreiding tonen
 • samenstelling tonen

Welke functies hebben jullie grafieken?

 • vergelijken
 • relaties tonen
 • verdeling/spreiding tonen
 • samenstelling tonen

Klassieke grafieken, geordend op functie

Bron: Andrew Abela

Andere kwaliteiten

 • maximum aantal variabelen: 1, 2, 3 of meer
 • hoeveelheid data: weinig of veel

De klassiekers

 1. Kolomdiagram
 2. Staafdiagram
 3. Lijndiagram
 4. Spreidingsdiagram
 5. Taartdiagram

Kolomdiagram
(column chart)

Functie: vergelijken

Bron: Alberto Cairo, The Functional Art

Kolomdiagram

Aantal variabelen: beperkt

Alternatief: stacked bar chart of groeperen

Kolomdiagram

Aantal items: beperkt

Alternatief: staafdiagram

Staafdiagram
(bar chart)

Lijndiagram
(line chart)

Functie: vergelijken

Meestal tijdsdimensie

Uurregeling trein, 1885

Etienne-Jules Marey

Showing at One View the Price of the Quarter of Wheat, and Wages of Labour by the Week, from 1565 to 1821 (William Playfair, 1822)

Spreidingsdiagram
(scatter plot)

Functie: relaties

Bron: Wikipedia, Anscombe's quartet

Bron: Wikipedia, Anscombe's quartet

Spreidingsdiagram

Uitzonderingen (outliers) vallen op

Spreidingsdiagram

Extra variabelen

Bron: Alberto Cairo, The Functional Art

Taartdiagram
(pie chart)

Taartdiagram

 • Hoeken inschatten is moeilijk
 • 2 dimensies inschatten is moeilijk
 • Zie hiërarchie van Cleveland & McGill

Taartdiagram

Wordt onleesbaar als er teveel categorieën zijn

Combinaties

Rain patterns

South China Morning Post, 2013

Veldtocht van Napoleon naar Rusland

Charles Joseph Minard, 1869

Experimenteer met nieuwe vormen!

Het visualisatieproces

 1. Kies wat je wil vertellen. Wat is de focus?
  Wat kunnen lezers/gebruikers doen met de grafiek?
 2. Doe research: internet, stel vragen, doe interviews, ...
 3. Kies welke grafieken je zal gebruiken.
 4. Maak schetsen.
 5. Stijl: typografie, kleuren, ...
 6. Afwerken op computer

Oefening 2:
een infografiek

Oefening 2:
een infografiek

Stappen

 1. Research
 2. Schetsen
 3. Finale versie

Semester 1

 • Illustrator
 • Structureren en schetsen (oef 2b voorbereiden)
 • Processing 1
 • Processing 2
 • Oef 2 afwerken

Oefening 2a: research

 • Zoek een dataset.
 • Verken de data mbv simpele grafieken.
 • Kies je focus.
 • Zorg voor context.

Oefening 2a: research

In te dienen 1/3

 • Dataset (bestand zelf of link naar).
 • Beschrijf in enkele zinnen wat je gaat vertellen met je infografiek.
  Wat is het verhaal, waar zitten de trends en evoluties,
  en hoe ga je alles in context plaatsten?

Oefening 2a: research

In te dienen 2/3

 • Minimum 2 ruwe grafieken, met de hand geschetst of Excel/LibreOffice. Enkel om de data te verkennen - het eindresultaat mag er helemaal anders uit zien.
 • Elk grafiek is voorzien van een korte conclusie (1 of 2 zinnen).

Oefening 2a: research

In te dienen 3/3

Zoek 1 voorbeeld dat qua onderwerp of manier van visualiseren
in de buurt komt van de richting die je wil uitgaan.

Oefening 2a: research

In te dienen 3/3

Beantwoord deze vragen in enkele zinnen:

 1. Slaagt de grafiek er in om de belangrijkste punten te communiceren?
 2. Heeft de ontwerper de juiste data gebruikt? Is er voldoende context?
 3. Keuze van de grafieken: is dit een goede manier om de data uit te drukken? Kan je makkelijk de betekenis van de data zien? Kan je makkelijk trends en patronen zien?
 4. Is er voldoende tekstuele uitleg (titels, labels, beschrijving, bronvermelding, ...)

Oefening 2a: research

 • Deadline: 25 okt, 12u
 • Formaat: PDF, A4
 • Alles online publiceren op de blog.
 • Ondersteuning: morgen in lokaal M2004, of tijdens de week via mail bert@rekalldesign.com.

Waar data vinden?

Spreadsheet sofware

 • data in tabelvorm
 • Excel (onderdeel van Microsoft Office)
 • gratis: OpenOffice, LibreOffice
 • ook: Google Drive

Waarom spreadsheets?

 • Meeste data is in tabel vorm
 • Handig om data te verkennen via grafieken
 • Maar: meestal te beperkt om mee te ontwerpen

Bestandsformaten

 • Excel: .xls, .xlsx
 • OpenOffice, LibreOffice: .ods


Met OO/LO kan je ook Excel files openen.

Gegevens invoeren

Grafieken maken

 1. Selecteer cellen (klik en sleep)
 2. Klik op grafiek icoon (of menu: Insert > Chart)
 3. Kies type grafiek
 4. Kies opties
 5. Kan achteraf aangepast worden

Praktijkvoorbeeld 1: alcholol in UK

 1. Bron: The Guardian
 2. Download data in Excel vorm

Vragen

 1. Wat is de algemene trend inzake alcohol gebruik thuis?
 2. Wat als je dat vergelijkt met buitenshuis?
 3. Vraag over het jaar 2011: is er een verschil tussen wat thuis en op cafee wordt gedronken?

Praktijkvoorbeeld 2:
werkloosheid in Europa

 1. Ga naar de website van Eurostat en zoek daar de laatste werkloosheidscijfers
 2. Hoe zit het met de evolutie in België, Nederland, Spanje en Griekenland?

Oefening 2a: research

http://rekalldesign.com/dvi