Oefening 1 “The two digits exploration”

Oefening 1 “The two digits exploration”

Stap 1

Ga op zoek naar mogelijkheden voor het visualiseren van een belachelijk kleine datareeks namelijk 2 cijfers (de getallen worden bepaald tijdens de les).

Ga na hoe je die nu aanschouwelijk kan maken voor een ander. De benadering kent in principe geen grenzen.

Het is wel belangrijk bij de verschillende benaderingen de volgende vragen te stellen:

– Wat met deze benadering als er veel data is?

– Wat gebeurt er als er 2 variabelen zijn? (vb: aantal inwoners & levensverwachting)

– Wat als er 3 variabelen zijn? (vb: aantal inwoners, levensverwachting, gemiddeld inkomen)

Na het schetsen, zet je je oplossing om in Illustrator. Het is daarbij ook steeds de bedoeling om een soort beschrijving te voorzien. Dit kan de minimale vorm van een titel aannemen, een soort caption, een woord, of een korte paragraaf. Som ook de eventuele (inspiratie)bronnen op in een bijschrift.

TIP wees duidelijk binnen elke weergave, vermijd dubbelzinnigheid, zo zuiver mogelijk uittekenen (zwart/wit/lijn/…), wat is er minimaal nodig om de methode te duiden,…

Stap 2

Deze oefening geldt als een soort collectief onderzoek. We bespreken de resultaten de volgende sessie. Bij de bespreking van de resultaten gaan we de oplossingen samen bekijken op hun kwaliteiten en ordenen in “categorieën” (bv. kaarten, getallen,…).

Varianten op eenzelfde ‘thema’ kunnen we bv groeperen. De resultaten en inzichten zullen dan als startmateriaal dienen voor meer complexe benaderingen van infographics op basis van statistische gegevens, op verschillende niveau’s etc.

Deze categorieën kan je best reeds tijdens je onderzoek oplijsten.

Overzichtelijk aanbrengen van extra’s: bv. de bruikbaarheid van een bepaalde oplossing, wat gebeurt er als er meer data beschikbaar is,…

One thought on “Oefening 1 “The two digits exploration”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *