Monthly Archives: October 2014

Data-selfie

Datavisualisaties zijn een krachtig middel om een verhaal te vertellen en om te vergelijken. Tijdens een korte periode verzamelde ik dagelijks persoonlijke data. Zowel mijn sportieve prestaties als dagelijkse activiteiten worden gevisualiseerd en hierdoor ontstaat er de mogelijkheid om bepaalde patronen te analyserenData-selfie Data-selfie Data-selfie.

Les 3: Tufte & Tableau

Pirate Pad voor deze les

We bespraken Tuftes ‘Principles of Analytical Design’ (uit Beautiful Evidence):

  • toon contrasten en verschillen
  • toon causaliteit: leg mechanismen en structuren bloot
  • toon multi-variate data: dus meer dan 1 of 2 variabelen
  • integreer tekst, cijfers, beelden en grafieken
  • documenteer (legende, bron, …)
  • belangrijkste: kwaliteit, relevantie en integriteit van data

We hadden het ook over de film Journalism in the Age of Data:

Journalism in the Age of Data from Geoff McGhee on Vimeo.

Daarin werd kritiek gegeven op sommige vormen van hedendaagse datavis: het levert mooie beelden op , maar het legt eigenlijk niets uit. Dat lijkt dus haaks te staan op Tuftes visie.

Als laatste punt bekeken we Tableau, een tool waarmee je snel een grote hoeveelheid data kan analyseren.